שיפור יכולות החשיבה והריכוז - תפקוד במצבי לחץ
T. A. O.   The Total Awareness Objective

תהליך קליטת נתונים/גירויים

input

output

process

שמיעה

ראייה

ורבאלי

מוטורי

מישוש

טעם

ריח

חמשת שלבי תהליך התגובה

קליטת גירוי/נתון

זיהוי 

עיבוד נתונים

החלטה

ביצוע/מענה

כשלים משניים

כשלים עיקריים

מענה/תגובה דרך שני ערוצים: ורבאלי ומוטורי - דיבור ותנועה

קליטת נתונים דרך חמישה ערוצים - חמישה חושים

תרגול במעגלים אינטראקטיביים

גירוי מייצר תגובה  - אין גירוי ללא תגובה

אי מענה מול גירוי יחשב תגובה לקויה 

רוב האנשים אינו יודע/מסוגל לתפקד במצבי לחץ

הכשלים העיקריים מתקיימים במעבר בין  שלב ההחלטה לביצוע

ללא תהליך למידה ותרגול, גם אדם מוכשר לא יתפקד כראוי במצבי לחץ

הכשלים המשניים מתקיימים במעבר בין כל השלבים ובעיקר בין שלב העיבוד להחלטה


תרגול במעגלים של חמישה/שבעה/תשעה משתתפים

קליטה פריפריאלית - היכולת לקלוט נתונים מירביים מהמרחב

סנסורי ורבאלי - היכולת לדבר בעוצמה ובמהירות הנדרשות

סנסורי מוטורי - היכולת להניע את הגוף, לרבות ידיים, בטונוס ובמהירות הנדרשים

חשיבה אנליטית אופרטיבית - היכולת לחבר בין נתונים בעלי איפיונים לא זהים, ולהפיק מענה פונקציונאלי

ריתמוס - תזמון תנועה ו/או דיבור 

• Main-Team Building

• Sub-Teams

• Developing Individual Abilities

• הובלת קבוצה/ צוות משנה בתנאי לחץ - Team Leading

• שיפור יכולות החשיבה והריכוז - תפקוד במצבי לחץ

• הכשרת צוותי אבטחה

תפקוד במצבי לחץ

 
Facebook
yehudaoffner@yahoo.com
     054-7580586
תגיות: תפקוד, פסיכותרפיה, טיפול זוגי, טיפול פרטני, לחץ, אמנות לחימה, ספרי ילדים, פעוטות, גמילה מחיתולים, ריכוז, חשיבה, קיומי, התנהגותי, העצמה, חינוכיים.
yehudaoffner@yahoo.com
054-7580586